Make your own free website on Tripod.com
Ancient But Precious
Vintage Elementary Pictures
BULIHAN ELEMENTARY SCHOOL

Talagang napakagaling ninyo kung may makikilala pa kayo sa tatlong litrato sa itaas!

Can You Find Monina And Other Familiar Faces Below?